loading

Naučíme Česko resuscitovat

Rádi bychom Vám jménem Nadačního fondu České srdce představili projekt, který má za cíl zlepšit povědomí české veřejnosti o onemocněních kardiovaskulárního systému. Tato skupina onemocnění představuje nejčastější příčinu úmrtí nejen v ČR, ale v naprosté většině rozvinutého světa. Nízké povědomí veřejnosti o včasném zahájení a správném provedení resuscitace bylo hlavní motivací pro vznik projektu, jenž si klade za cíl prostřednictvím jednorázových kurzů kardiopulmonální resuscitace toto povědomí zvýšit. Připravili jsme kurzy, kdy za pomoci interaktivních modelů zábavnou formou vysvětlujeme a praktickým nácvikem vštěpujeme základy rozpoznání život ohrožující situace a následný postup zajištění životních funkcí. Hlavním cílem je osvojení si nejdůležitějšího život zachraňujícího výkonu, kardiopulmonální resuscitace.

 

Kurzy jsou vzhledem k povaze Nadačního fondu samozřejmě bezplatné.

 

O čem je projekt?

 

Projekt je pro laiky, kteří neví, jak se zachovat, když někdo v jejich blízkosti ztratí vědomí (projekt není určen pro osoby v provádění resuscitace již edukované).

 

Srdeční zástava může postihnout nejen člověka se známým srdečním onemocněním, ale i mladého člověka, kamaráda, někoho z rodiny, či náhodného kolemjdoucího. S každou minutou srdeční zástavy se pravděpodobnost přežití snižuje přibližně o deset procent.

 

Správně prováděná a ihned zahájená resuscitace může pomoci dvojnásobně zvýšit šance postiženého na přežití.

 

Postup při resuscitaci

 

Co dělat, když někdo v okolí ztratí vědomí?

 

Jestli postižený nereaguje (zkusit štípnout, zatřepat za ramena) musíme zaklonit hlavu a přizvednout bradu – u člověka v bezvědomí dochází často k uzávěru dýchacích cest kořenem jazyka – pouhý záklon hlavy s přizvednutím brady oddálí kořen jazyka a tím zprůchodní dýchací cesty.

 

Pokud dotyčný nereaguje a nedýchá, nebo vydává podobné zvuky jako chrčení/chrápání – je nutné zaprvé zavolat pomoc! Zakřičet a zavolat 155 a až poté zahájit resuscitaci!

 

Stlačujeme přibližně dvakrát za sekundu a přibližně 5-6 cm. Pokud se postižený nebrání nebo se nezačne probouzet pokračujeme v resuscitaci až do předání postiženého záchranné službě.

 

Jestli se probouzí, otevírá oči, hýbe se – přestaneme s prováděním resuscitace, ale udržujeme volné dýchací cesty, a kontrolujeme stav vědomí až do předání pacienta týmu záchranné služby.

 

 

Naučíme česko resuscitovat.

 

Připravili jsme kurzy, kdy za pomoci interaktivních modelů zábavnou formou vysvětlujeme a praktickým nácvikem vštěpujeme základy rozpoznání život ohrožující situace a následný postup zajištění životních funkcí. Hlavním cílem je osvojení si nejdůležitějšího život zachraňujícího výkonu, kardiopulmonální resuscitace.

 

Myslíte, že by vás podobný kurz zajímal?

 

Napište nám na email info@nfceskesrdce.cz.  

 

Jsme připraveni proškolit i vás. Chceme zlepšit povědomí vašich kolegů, přátel, zaměstnanců o onemocněních kardiovaskulárního systému. Tato skupina onemocnění totiž představuje nejčastější příčinu úmrtí nejen v ČR, ale v naprosté většině rozvinutého světa. Nízké povědomí veřejnosti o včasném zahájení a správném provedení resuscitace bylo hlavní motivací pro vznik projektu, jenž si klade za cíl prostřednictvím jednorázových kurzů kardiopulmonální resuscitace toto povědomí zvýšit.

 

Kurz je bezplatný a naučí vás základy, které můžete využít k záchraně lidského života.

 

Kontaktujte nás

 

 

RESUSCITACE

iconNadační fond České srdce / Czech Heart Foundation
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny / Institute for Clinical and Experimental Medicine
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha
icon+420 770 171 111
iconinfo@nfceskesrdce.cz
iconwww.nfceskesrdce.cz
iconFacebook