loading

Jak pomáháme

  1. Primárně investujeme získané prostředky do zdravotnických misí českých lékařů v zahraničí - Nepál, Súdán, Ghana, Botswana či Etiopie. V lednu 2016 proběhla první mise do Súdánu, následně na podzim do Nepálu a Súdánu a na jaře roku 2017 pak do africké Ghany. V roce 2018 jsme se vrátili z druhé mise do Nepálu, kde spolupráce pokračuje, a proto jsme tuto krásnou zemi navštívili do třetice v lednu roku 2019. V polovině roku 2019 čeští lékaři vyšetřovali v africké Botswaně. Před vypuknutím celosvětové pandemie jsme ještě uskutečnili zdravotnickou misi do Etiopie. Celá zdravotnická mise je financováná z prostředků samotných lékářů a peníze z účtu nadace jsou investovány pouze na podporu přímo v místě konání mise.
  2. Dalším důležitým smyslem naší činnosti je investice do vzdělání českých lékařů a sester, kterým hradíme pracovní stáže na předních institutech ve Velké Británii a Německu.
  3. Vybrané peníze slouží také k nákupu katetrizačních pomůcek od Německé firmy Occlutech, která jsou následně použity k léčbě těch nejchudších Sudánských dětí s vrozenou srdeční vadou. Intervenční výkon je prováděn našimi spolupracujími lékaři, kteří pracují přímo v Sudánu. Set katetrizačních pomůcek pro jedno dítě stojí přibližně 650-1000 dolarů. Tyto operace nově hradíme také v Nepálu.
  4. V neposlední řadě vybrané peníze slouží k podpoře vědecko-výzkumných měsíčních stáží afrických studentů medicíny v českých nemocnicích. První část stáže stráví studenti v nemocničních laboratořích, kde se stanou součástí vědeckých studií a druhou část tvoří klinická část přímo na vybraných nemocničních odděleních. Nyní jsou do programu zapojené dvě české nemocnice - pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
  5. Nově se jedná o spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol, kde by měl být realizován program pro lékaře z Nepálu. 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU
iconNadační fond České srdce / Czech Heart Foundation
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny / Institute for Clinical and Experimental Medicine
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha
icon+420 770 171 111
iconinfo@nfceskesrdce.cz
iconwww.nfceskesrdce.cz
iconFacebook