loading

Kdo jsmedoc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC

Zakladatel a člen správní rady

Po absolvování studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové nastoupil v roce 2009 na Kliniku kardiologie IKEM, kde v současnosti pracuje jako kmenový lékař na Oddělení intenzivní péče. V roce 2016 úspěšně složil atestaci z kardiologie. Své postgraduální studium cílené na diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy zakončil v roce 2018, a získal vědecký titul Ph.D. Od roku 2017 je dr. Pazderník držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)“. Kromě klinické práce se věnuje výukové a výzkumné činnosti, publikuje v tuzemské i zahraniční odborné literatuře. V letech 2012-2016 byl předsedou Pracovní skupiny mladých kardiologů ČR (Kardio 35 ČKS), v letech 2012-2017 členem boardu Evropských mladých kardiologů (ESC Cardiologists of Tomorrow nucleus member). Absolvoval odborné stáže v USA (Mayo Clinic a University of Iowa), Velké Británii (University Hospitals of Leicester), Německu (Herzzentrum Leipzig) či Sudánu (Salam Centre for Cardiac Surgery).

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC (člen správní rady)

Zakladatel a člen správní rady

je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1983). Po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 2,5 letech strávených v klinickém výzkumu v St. George´s Hospital v Londýně začal v roce 1996 pracovat jako specialista v oboru elektrofyziologie na Klinice kardiologie IKEM, kde je od roku 2001 přednostou. V roce 2005 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology", členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a v letech 2010-2012 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Je organizátorem celé řady vzdělávacích akcí a pomáhá v rozvoji mnoha center v Evropě a na Blízkém Východě.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA

Člen správní rady

je významný český kardiolog věnující se především poruchám srdečního rytmu. V současnosti přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a pedagog na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Od roku 2001 do roku 2006 předseda Pracovní skupiny arytmie a trvalé kardiostimulace České kardiologické společnosti. Je členem Deutsche Kardiologische Gesellschaft (Německo) a Cardiac Electrophysiology Society (USA). Od roku 2015 je současně předsedou České kardiologické společnosti.

MUDr. Roman Gebauer

Člen správní rady

je dětský kardiolog, který se již řadu let věnuje problematice poruch srdečního rytmu u dětí, jejich diagnostiky a léčby. V letech 1999-2008 pracoval v Dětském kardiocentru v Motole. Od roku 2008 působí jako primář Kliniky dětské kardiologie na Universitě v Lipsku, kde se i nadále věnuje arytmiím u dětí a řadu let již také poruchám srdečního rytmu u dospělých pacientů s vrozenými srdečními vadami. Je členem několika odborných společností.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D. LL.M. (Columbia)

Člen správní rady

je advokátem spolupracujícím s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. a odborným asistentem na katedře soukromého práva Právnické fakulty UPOL. V letech 2008 a 2009 působil coby asistent předsedkyně Nejvyššího soudu. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (Mgr. 2008, JUDr. 2010, Ph.D. 2015), Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity (Bc.) a Kolumbijskou univerzitu v New Yorku (LL.M. 2010).

Tomáš Kaplan

Zakladatel a člen správní rady

Absolvoval obor Mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií a obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V oblasti PR a marketingu pracuje od roku 2013: první zkušenosti získal při práci pro kulturní časopis A2 a pro slavný pražský jazzový klub Reduta. V minulosti byl součástí Healthcare týmu společnosti AMI Communications, ve kterém se specializoval na zdravotnické PR a témata spojená s preventivními programy pro veřejnost. V současnosti pracuje v kreativním studiu Yinachi. Specializuje se na neziskový sektor, spolupracuje s pacientskými organizacemi, medializuje téma pečujících a je zapojen do vzdělávacího projektu Eduzměna. 

 

Ing. Martin Pagáč

Hlavní revizor

je absolventem VŠE Praha a programu CEMS na Ecole des Hautes Etudes Commerciales v Paříži. Má zkušenosti z mezinárodních bankovních institucí. Během své profesní kariéry absolvoval pracovní pobyty ve Francii a Maďarsku. Aktuálně se věnuje rozvoji spolupráce s firemními klienty v oblasti treasury obchodu pro českou pobočku německé banky v Praze.

  
iconNadační fond České srdce / Czech Heart Foundation
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny / Institute for Clinical and Experimental Medicine
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha
icon+420 770 171 111
iconinfo@nfceskesrdce.cz
iconwww.nfceskesrdce.cz
iconFacebook