loading

Komu jsme pomohli

29. 11. 2022
Třetí lékařkou, kterou Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation vyslal během měsíce listopadu na zahraniční stáž je MUDr. Monika Fialová z Fakultní nemocnice Hradec Králové. V jejím případě se jedná o Kardiocentrum v Belgickém Aalstu.
 
Díky Nadačnímu fondu České srdce se účastním měsíční stáže v HartCentrum Aalst - terciární kardiocentrum s transplantačním programem. Vzhledem k mému zaměření na neinvazivní kardiologii je tato stáž dominantně cílená na zobrazovací metody. Každý den mám možnost se zúčastnit TEE vyšetření, jak elektivních, tak akutně indikovaných na CCU/ICU, včetně vyšetřování nemocných na mechanických srdečních podporách a po komplexních kardiochirurgických výkonech. Velmi přínosné jsou echokardiografické asistence u intervenčních výkonů (MitraClip, uzávěr ouška levé síně…) a na kardiochirurgických sálech, kde mi bylo umožněno provést i TEE asistenci u laparoskopické plastiky mitrální chlopně. Z pohledu fungování echolabu je jistě důležité zmínit, že většinu TTE vyšetření provádí technici, nikoliv lékaři. V echolabu jsem si mohla samostatně vyzkoušet optimalizaci resynchronizační terapie pomocí UZ a zátěžová echokardiografická vyšetření. Velmi oceňuji možnost navštěvovat i zdejší radiologické pracoviště, kde jsem se seznámila se základy hodnocení CMR a CT koronarografie. Ve druhé polovině stáže jsem pak navštívila oddělení srdečního selhání, kde jsem se setkávala především s pacienty na mechanických srdečních podporách, kromě samotné kontroly pacientů a systémů podpor, jsem mohla vidět i fungování telemedicínské podpory centra, včetně odečítání parametrů ze systémů Cardiomems, které jsou zde hojně využívány. Všichni konzultanti, fellows i technici jsou velmi ochotní předávat své zkušenosti v klinické i vědecké práci. Prostředí nemocnice je mezinárodní, motivující a velmi inspirativní. Děkuji Nadačnímu fondu České srdce a panu docentovi Pěničkovi a panu docentovi Pazderníkovi za možnost zúčastnit se této vynikající stáže a získání neocenitelné životní zkušenosti.

25. 11. 2022
Jsme moc rádi, že Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation mohl podpořit MUDr. Martina Podolec v její měsíční stáži v Leicesteru, UK.
 
Pár slov od samotné Martiny níže: V první řadě bych chtěla velmi poděkovat Nadačnímu fondu České srdce za možnost zúčastnit se 5týdenní stáže v Glenfield Hospital v Leicesteru v UK, jsem nadšená! Glenfield Hospital je terciární univerzitní fakultní edukační centrum, jedno z nejlepších pro léčbu a výzkum kardiovaskulárních onemocnění v UK s celosvětovou reputací. University of Leicester byla v roce 2021 zvolena Research Excellence Framework po Cambridge University 2. nejlepší v oblasti výzkumu klinické medicíny, a tak v rankingu předběhla např. University of Oxford, či Imperial a King’s Collage of London. Pracuje zde tým kardiologických konzultantů i lékaři v kardiologickém tréninku - výběrové řízení je však skutečně náročné a jsou vybraní jen ti nejlepší uchazeči z celého světa. Je zde tedy celkem konkurenční prostředí, nicméně perfektně funguje vzájemná spolupráce, každý lékař se částečně věnuje i výzkumu a skladba lékařů je vskutku internacionální. Můj mentor je prof. Kováč, světová špička v intervenční kardiologii. Již v r. 2007 provedl první implantaci TAVI v UK a nyní se věnuje zejména strukturálním srdečním intervencím. Velmi si vážím jeho přístup, osobně se mi maximálně věnuje, byť je pracovně velmi vytížen jako “přednosta kliniky”, je plně podporující, edukativní a rozumíme si i lidsky. Majoritně trávím stáž v cath labu - mimo angiografií, komplexních PCI, léčby AMI se zde věnují výzkumu SCAD (Dr. D. Adlam), CTO (Dr. A. Ladwiniec), využívají častěji koronární zobrazení (OCT, IVUS, FFR). Implantujeme TAVI (transfemorálně, subclavikulárně, transaortálně, transapikálně, valve-in-valve TAVI do TAVI, TAVI do Ao, Mi či Tr bioprotézy, využíváme všechny dostupné značky chlopní), uzavíráme ouška LS (systém Watchman, Amulet, LAmbre), uzavíráme PFO/ASD, léčíme mitrální a trikuspidální regurgitaci TEER (systém Pascal), provádíme PTMC převážně u pacientů s porevmatickým postižením srdce, uzávěry paravalvulárních leaků, provádíme stenting koarktace aorty, stenting stenózy plicnice u pacientů s dříve operovanou kongeniální vadou srdeční a dle potřeby implantujeme perkutánně náhradu Pu chlopně (Melody valve nebo TAVI Edwards). Pod cath lab spadají také EP a implantační sály.
Mimo cath labu, které se zde stalo mým nejmilejším místem jsem se byla podívat na CCU (18 lůžek)- zde není standardem telemonitorace u všech pacientů, vizit se účastní vždy i klinický farmaceut a zcela překvapivý je pro mě fakt, že např. hemodynamicky stabilní pacienti po STEMI jsou propuštěny do domácí péče již po 24h observace a pacienti po TAVI dokonce již večer v ten samý den po provedení procedury. AICU disponuje 33 lůžky, nacházejí se zde zejména pacienti po KCH a cévních výkonech (Glenfield Hospital disponuje 9 KCH/cévními operačními sály + 1 hybridní sál), pacienti s respirační insuficiencí a nachází se zde největší ECMO unit v UK - tou mě provedl Dr. Ch. Harvey - specialista pediatrické i dospělé ECMO, kterému se věnuje již od r. 2001.
 
S prof. I. Squire, specialistou na srdeční selhání jsme prováděli konzilia po Glenfieldské nemocnici, ukázal mi oddělení srdečního selhání i jak ambuluje. I zde existuje síť specializovaných sester pro srdeční selhání, které často samy sledují pacienty, titrují medikaci, připravují dokumentaci, etc.
Navštívila jsem taky oddělení zobrazovacích metod - transthorakální vyšetření zde provádějí a popisují výlučně technici, kardiologové popisují dobře dostupné CT/MR srdce, či zátěžové vyšetření, osobně jsem preferovala TOE guided procedures na cath labe. Zajímavou zkušeností byl i pobyt v centru vrozených srdečních vad.
Měla jsem možnost podívat se i do 2 soukromých nemocnic (PFO closures, TAVI, elective PCI) a do soukromé ambulance. V areálu nemocnice se např. nachází heliport a přistávací dráha, pro pacienti či lékaře přicházející soukromou helikoptérou/letadlem. Standardem je i bohatý výběr vín a renomovaný kuchař.
Celkově se jedná o skutečně obohacující zkušenost, poznala jsem mnoho inspirativních lidí, s kterými v budoucnu jistě navážu spolupráci, veškerý personál se ke mě vždy choval mile a uctivě a všechny problémy či neshody se vždy vyřešili s anglickým klidem.

18. 11. 2022
MUDr. Kristýna Koščálová je jednou ze tří mladých kardiologů, které Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation vyslal tento měsíc na zahraniční stáž. V tomto případě do německého Lipska.
 
Zde jsou první dojmy paní doktorky: Jsem moc ráda, že mi byla umožněna stáž v Herzzentrum Leipzig. První týden byl zkrácený, neboť 31. 10. je v Německu státní svátek - Den reformace, což je připomínka uveřejnění 95 tezí reformátorem Martinem Lutherem v roce 1517. V úterý a ve středu jsem byla v arytmologické ambulanci s Dr. Gebauerem, kde jsem se poprvé setkala s dětskými pacienty s katecholaminergní polymorfní komorovou tachykardií, syndromem LQT a s dětskými pacienty zajištěnými kardiostimulátorem či defibrilátorem a také po rozsáhlých kardiochirurgických operacích. Vzhledem k tomu, že se v IKEM s dětskými pacienty nesetkávám, tak jsem si uvědomila, jak je důležitá spolupráce s jejich rodiči. Nedokázala jsem si představit náročnost vyšetření ročního dítěte s implantovaným kardiostimulátorem. Vzhledem k tomu, že se zajímám o arytmologii, tak ve čtvrtek a pátek jsem navštívila elektrofyziologické sály (EPU) a poprvé viděla ablace akcesorních spojek a ablaci AVNRT u dítěte. Tyto výkony byly velice zajímavé.

10. 08. 2022

Skvělý signál, že se svět po pandemii vrací do normálních kolejí i v Africe. Začátkem srpna dorazili na stáž do Fakultní Nemocnice Hradec Králové 3 studenti z Etiopie. Absolvují 2 měsíce stáže na různých odděleních nemocnice. Celý pobyt studentů se realizuje za finanční pomoci Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation z prostředků získaných na letošním ročníku Proběhni.se. Částka bude přibližně 20 000 Kč.

25. 07. 2022

Máme dobrou zprávu z Nepálu. Ve spolupráci s tamějšími lékaři byla provedena náhrada mitrální a aortální chlopně mechanickými protézami pro revmatickou chorobu srdeční. Pacient se jmenuje Samsul Dewan, má 40 let, rodinu a teď i možnost žít normální život Muž byl diagnostikován s bi-valvulárním porevmatickým postižením. Celá operace stála 5200 USD a byla financována Nadačním fondem České srdce z prostředků získaných z letošního ročníku charitativního běhu Proběhni.se

11. 05. 2022
MUDr. Barbora Řiháková z Fakultní nemocnice v Motole je dalším mladým kardiologem, který díky Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation může strávit 1 měsíc na prestižním zahraničním pracovišti. Toto jsou její zkušenosti po prvním týdnu stráveném v Belgickém Aalstu. Díky Nadačnímu fondu České srdce jsem měla možnost vycestovat na měsíční observační stáž do OLV kardiocentra v belgickém Aalstu. Toto kardiocentrum je jedno z největších v Belgii, pracuje zde 23 kardiologů, 4 kardiochirurgové a více než 200 dalších zdravotníků. Velkou předností tohoto pracoviště je široká vědecká činnost v oblastech koronární fyziologie a srdečního selhání. Výsledkem je řada kvalitních prací publikovaných v nejprestižnějších kardiologických časopisech. Na vědecké práci se zde ve velkém podílejí i zahraniční fellows, kteří zde takto často pokračují ve svém postgraduálním studiu. V současnosti se zde nachází okolo dvou desítek mladých kardiologů z různých koutů světa. Byla jsem překvapena, jak široce jsou zde tito mladí kardiologové zapojeni do práce na sálech a na oddělení zobrazovacích metod. Já jsem se první týden stáže pohybovala především v echolabu. Velkou část práce zde odvádějí plně erudovaní technici. Pracuje se zde na strojích Philips Epiq a GE Vivid. Lékařům je ponechána agenda jícnových echokardiografií, zátěžových vyšetření, periprocedurálních vyšetření a navigací na sále. Osobně jsem si vyzkoušela echokardiografické vyšetření z levé strany pacienta, což na mém domácím pracovišti není obvyklá strana pro vyšetřujícího, i manipulaci s jícnovou sondou. Měla jsem možnost vidět vyšetření pacientů s mechanickými podporami jako LVAD, řadu urgentních jícnových vyšetření na ICU, navigace transeptálních punkcí na sále (např. při PVI, okluzi ouška levé síně či valve-in-valve TMVR), dále i echo optimalizaci resynchronizační terapie. Řadu z těchto vyšetření jsem zde měla možnost vidět poprvé a jsem za to velmi vděčná. Místní prostředí je velmi inspirující, což dokresluje zdejší mladý kolektiv a jeho nadšení pro práci na inovativních projektech. Už teď můžu jistě říct, že mi tato stáž bude velkým přínosem. Nadačnímu fondu České srdce za to velmi děkuji.

01. 03. 2022

Jako Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation odsuzujeme ruskou agresi na Ukrajině. Na aktuální dění musíme reagovat a také tak činíme.

 

Věnujeme 100 000 Kč na nákup zdravotnických prostředků. 

 

IKEM připravil sbírku na koupi zdravotnického materiálu, který bude ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze poslán do postižených oblastí. Bude použit na pomoc tam, kde je potřeba. Jedná se o lékárničky, dezinfekce, obvazový materiál, chirurgické šití, sety pro centrální žilní katetrizaci, léky, hygienické pomůcky apod. 

Seznam zdravotnického materiálu bude ve spolupráci s ukrajinskou stranou nadále doplňován dle vývoje situace. Bude odeslán v nejbližším možném termínu. Je potřeba jednat.

04. 01. 2022
Skvělá novoroční zpráva přišla z Nepálu. Operace, kterou jsme plánovali od konce listopadu loňského roku a financovali ji z finančního podpory získané ve spolupráci s Proběhni.se, dopadla skvěle. 40letý pacient jménem Inearjeet Sah, otec 4 dětí, byl na Nový rok úspěšné operován ve městě Birgunj. Muž měl významné porevmatické postižení mitrální a aortální chlopně. Nyní je stabilizovaný a těší se dobrému zdraví.
 
Podpoř i další podobné příběhy a Proběhni.se popáté! v dubnu 2022

22. 11. 2021
Díky MUDr. Romanu Gebauerovi a Nadačnímu fondu České srdce mohou naši mladí kardiologové již třetím rokem absolvovat stáže ve špičkovém Kardiocentru v Lipsku.
 
Jedním z nich je také MUDr. Martin Vojtíšek, který momentálně v Lipsku tráví již 4 týden - své postřehy pro nás popsal v krátkém článku:
 
Další dva týdny stáže byly rozděleny mezi jednotku intenzivní péče, ECHO a opět elektrofyziologické/implantační sály, kde se snažím trávit hodně času a okoukávat všechny zdejší výkony. Tamější jednotka intenzivní péče (ISKA) má 16 lůžek (+ Schockraum, na kterém mohou být v případě nouze až další čtyři lůžka. Schockraum jinak slouží buď pro příjem nového nestabilního pacienta, který po krátké mezizastávce na ISKA pokračuje například na Cathlab, nebo pro výkony z oddělení - např kanylaci centrálního žilního katétru), na oddělení je k dispozici mobilní RTG, mobilní sono se třemi standardními sondami a analyzátor ASTRUP. Z aktuálních 16 lůžek jsou čtyři izolovaná jako COVIDová.
ISKA má na starost pacienty vyžadující povětšinou přístrojovou náhradu/podporu orgánových funkcí, méně závažné případy vyžadující spíše monitoraci či farmakologickou léčbu jsou na jednotce intermediální péče (ICKA), popř. na standardním oddělení s telemetrem. ISKA také slouží jako jedno z lůžkových pracovišť "Cardiac Arrest Center". Na oddělení jsem tak měl možnost poznat zdejší postupy poresuscitační péče od prvních minut po zástavě, přes pacienty vyžadující krom farmakologické podpory+UPV i mechanickou srdeční podporu a CRRT, až po pacienty zotavující se či naopak umírající. Zajímavý a zároveň smutný případ byl v podobě 16-leté pacientky s fulminantní covidovou myokarditidou, vyžadující UPV, vysokou katecholaminovou podporu a následně ECMO (+uměle vytvořený zkrat v síňovém septu). Když se již zdálo, že se pacientka stabilizuje a vše se obrací k lepšímu, došlo bohužel k rozsáhlé ischemické CMP s nedobrou neurologickou prognózou.
V zásadě mi péče přišla velmi podobná té, kterou poskytujeme v naší nemocnici, jen práh k nasazení přístrojové podpory/náhrady či invazivní monitoraci mi zde připadal trošku nižší, tj že jsou tyto metody nasazovány dříve, dále pak drobné rozdíly v preferovaných lécích. Nicméně byla to velmi krátká doba k tomu, dělat nějaké závěry.
Měl jsem také možnost být na ECHO pracovišti, které zde provádí úctyhodné množství vyšetření denně. Pro našince je nezvyk (jak už psala Veronika) poloha přístroje na pacientově levé straně a vyšetření se tak provádí levačkou. Na druhou stranu lékař není tak zkroucený ve snaze dosáhnout přes pacienta na např A4C a není s pacientem v takovém "družném objetí", jako to někdy bývá na ECHU u nás. Vyšetřovaní jsou dílem akutně hospitalizovaní pacienti, dílem pacienti přicházející na ambulantní kontrolu po intervenčních výkonech (včetně výkonů, které se u nás v centru neprovádí - např. TriClip, Trilllium, implantové LVAD atd).
Toliko mé další dojmy ze stáže, už nyní musím říct, že tato stáž je pro mě velkým přínosem a nepochybně mě posunula v mém kardiologickém rozhledu o velký kus dopředu.

16. 11. 2021
Paní doktorka Veronika Vejtasová strávila v Herzzentrum Lepzig na stáží pod záštitou Nadačního fondu České srdce druhý týden, ptali jsme se jí jaký byl ????
 
Druhý týden stáže jsem zahájila na své oblíbené ambulanci vrozených srdečních vad v dospělosti. Setkala jsem se například s pacientem s rozvinutým Eisenmengerovým syndromem při neřešeném defektu septa komor (v dnešní době nepříliš častá situace), nebo se dvěma pacientkami s defektem atrioventrikulárního septa, přičemž první v dětství absolvovala korekční operaci, u druhé pacientky byl zvolen konzervativní postup. Měla jsem tedy možnost bezprostředně porovnat jednak hemodynamické důsledky řešené a neřešené konkrétní vady, tak klinický stav obou pacientek.
Úterý jsem strávila na dětské stimulační ambulanci, kde jsou sledováni pacienti po implantaci trvalého kardiostimulátoru nebo implantabilního kardioverter-defibrilátoru. Měla jsem možnost vidět kontrolu a programování přístrojů od různých výrobců, protože každý program je mírně odlišný. Nicméně mám představu, jaké informace lze kontrolou stimulátoru získat a jak obecně postupovat, což se ve službě vždy hodí.
Ve středu jsem měla možnost sledovat kardiochirurgickou operaci, poměrně netypickou pro dětskou kardiochirurgii – zjednodušeně se jednalo o 11letou pacientku s dilatační kardiomyopatií a významnými regurgitacemi (nedomykavostmi) mitrální a trikuspidální chlopně při dilataci obou anulů. Implantací ringů do mitrální i trikuspidální pozice došlo k významné redukci vad.
 
Středeční odpoledne a zbytek týdne jsem strávila na echokardiografických ambulancích dospělé části kliniky. V Německu, na rozdíl od ČR, je pacient na lůžku čelem k lékaři, který drží ultrazvukovou sondu v levé ruce. Protože jsem zvyklá sondu držet v pravé ruce (pacient zády ke mně), ze začátku bylo vyšetřování obtížné, ale zvykám si. Mohu pacienta samostatně vyšetřit a pak nález konzultovat s vedoucím lékařem, což je pro mě velmi přínosné. Také jsem si vyzkoušela manipulaci s jícnovou sondou, což se mi dosud nepoštěstilo.
 
Všechny tyto zkušenosti využiji na svém mateřském pracovišti, protože echokardiografii bych se do budoucna chtěla majoritně věnovat.

13. 08. 2021

S radostí vám oznamujeme, že námi financovaná srdeční operace v Nepálu dopadla úspěšně! Paní Gayatri Devi, teprve 47letá žena z Nepálu, jejíž tělo sužuje ischemická choroba srdeční, což znamená, že její koronární tepny jsou významně zúženy aterosklerózou. V běžném životě se musí potýkat s dýchacími problémy a neustávajícími bolestmi na hrudi. Gayatri je matkou dvou dětí, společně s manželem jsou zemědělci a jejich rodinný denní příjem jsou cca 4 USD (asi 86 Kč). V tomto týdnu paní Gyatri podstoupila trojnásobný bypass, jehož provedení bylo vyčísleno na přibližně 3,000 USD, což je částka, kterou Nadační fond České srdce plně uhradí. Tímto bychom chtěli poděkovat RAUL a taktéž Proběhni.se, bez jejichž podpory by se operace nepálské ženy vůbec neuskutečnila, neboť výtěžkem virtuálního běhu, který se uskutečnil pár měsíců nazpátek, byla operace uhrazena, za což i vám, běžcům, z celého nadačního srdce děkujeme.

22. 07. 2021
Jsme rádi, že vám můžeme oznámit, že Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation přichází s dalším projektem, kterým je nový edukační portál Prague ICU.
Jedná se o bezplatnou vzdělávací platformu věnovanou všem lékařům, zdravotním sestrám či studentům medicíny.
Více na www.pragueicu.com.

13. 04. 2021

Operace Sulimana Miya Dhobiho, která dopadla úspěšně stála v přepočtu 5057 USD. Tento otec 5 dětí, prodavač v obchodě s kuřaty, jehož denní příjem je přibližně 10 USD by na tuto operaci nikdy nemohl sám dosáhnout. Jsme rádi, že díky vám, podporovatelům Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation a Proběhni.se, můžeme měnit lidské osudy v zemích, kde zdravotní pojištění neexistuje. Všechna čest lékařům Kaushalu Tiwarimu a Afroz Ansarimu za jejich šikovné ruce a dobré srdce.

10. 04. 2021

Skvělá zpráva. Jsme velmi rádi, že vás můžeme informovat o tom, že chirurgický zákrok Sulimana Miya Dhobi včera proběhl úspěšně! Náš přítel, dr. Kaushal Tiwari a dr. Afroz Ansari provedli dvojitou výměnu srdeční chlopně v nemocnici Birgunj v Nepálu. Pacient byl již extubován a zůstane na JIP do zítřka.

14. 04. 2020

Velikonoční výzva má první obdarované - Klinika Na Kosiku - www.klinikanakosiku.cz

 

Paní ředitelka Jakubovová před chvílí převzala 250 roušek pro své pacienty. Klinika poskytuje nepřetržitou léčebně-rehabilitační a ošetřovatelskou péči pacientům, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po akutní nemoci nebo po operaci. Super, že můžeme pomoci.

07. 04. 2020

Obdarován byl i Masarykův onkologický ústav Brno - 100 roušek z Moje Krejčovství v Brně. Požádali nás o pomoc pro své pacienty. Roušky budou vydávány ambulantním onkologickým pacientům.

03. 04. 2020

Pan Miroslav po srdečním infarktu patří do velmi ohrožené skupiny. Je super, že se od dcery dozveděl o tom, že distribuujeme roušky v Praze u sv. Ludmily a přišel si pro ní. Řekněte to i svým prarodičům. Jsme i v Brně v lékarně při Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. O víkendu budeme v Brně v lékarně na Mendlově náměstí.

01. 04. 2020

První senioři a lidé se srdečními problémy dostávají roušky v Brně i Praze.

 

Děkujeme za pomoc našim švadlenám z Moje Krejčovství v Brně a paní Kabelové, Smetanové a Zsizis, které pro nás šily v Praze.

 

A v neposlední řadě také Monice Králové, Márii Holické a Anně Chaloupce za pomoc při distribuci. 

10. 03. 2020

Dobrá věc se podařila, a to velká! Minulý týden jsme u 11-letého Robela diagnostikovali vrozenou vadu srdeční, se kterou by se dospělosti jistě nedožil. Dnes jsme se s ním a jeho maminkou sešli, již po operaci, daří se mu dobře.

09. 02. 2020

Máme super zprávu. Chtěli bychom vás informovat, že naše nadace pomohla Monaiji Khatoon z Nepálu. Diagnóza revmatické srdeční choroby s těžkou mitrální stenózou. Platili jsme výměnu mitrální chlopně a zachránili jsme jí život. Vše proběhlo bez komplikací. Pacientka byla diagnostikována v rámci naší zdravotnické mise v roce 2019 a placena penězi, které jsme vybrali na Proběhni.se! Díky za podporu všem našim běžcům a těšíme se na třetí ročník.

15. 01. 2020

Jsme ohromně rádi, že se nám podařilo zachránit další jeden lidský život. Díky finanční pomoci naší nadace mohla 26-letá Sunita Kumari z velmi chudé části Nepálu (Raamban, Sarlahi) podstoupit náhradu mitrální chlopně v nemocnici Birgunj. Operace dopadla dobře a celá její rodina je vděčná za pomoc, která z České republiky přišla.
Děkujeme Kaushal Tiwari a Ramchandra Khattri za pomoc s naplánováním operace.

13. 11. 2019

Díky naší nadaci mohl v minulém týdnu vyjet MUDr. Jakub Flašík z Fakultní nemocnice Olomouc na měsíční stáž do Kardiocentra v německém Lipsku. Toto jsou jeho první pocity a zážitky.

 

První týden mé měsíční stáže v Herzzentru Leipzig byl věnovaný dětské kardiologii, resp. dětské arytmologii. Za tuto prozatím krátkou dobu jsem měl možnost vidět poměrně dost dětí s vrozenými arytmickými syndromy či vrozenými srdečními vadami. Některé skutečně pouze několikaleté s již implantovaným ať už kardiostimulátorem, nejčastěji z důvodu pooperačně vzniklé poruchu převodu, či defibrilátorem, který měli někteří mladí pacienti ze sekundárně preventivní indikace a tedy již po překonané maligní arytmii.

Jednou z věcí, které mě hned v úvodu příjemně překvapili, byla přátelskost a vstřícnost veškerého personálu, který se ke mně prakticky ihned chová jako k jednomu z nich. Zřejmě je to způsobeno i tím, že jsou na zahraniční lékaře zvyklý, jelikož složení lékařského týmu v tomto špičkovém evropském kardiocentru je skutečně mezinárodní. Nejedná se však pouze o lékaře z České a Slovenské republiky, jak by si někdo mohl myslet, ale i o specialisty z mnoha různých evropských zemí jako je například Řecko, Itálie či Španělsko.

Obdivuhodné je zejména jejich pracovní nasazení a ochota si vzájemně vypomoct. Odpovědí na mou otázku, jak dlouho obyčejně v práci zůstávají, bylo: „Do pěti, šesti, někdy déle. Práce je vždy dost.“ Tuto skutečnost dokládá i fakt, že i kolem čtvrté hodiny jsou čekárny ještě plné lidí a například na elektrofyziologických sálech je běžně začátek některých výkonů plánovaný na šest hodin podvečer. A to všechno i při nedostatku personálu, ať už lékařského či sesterského, kterého je obdobně jako u nás nedostatek.

30. 10. 2019

Abdelazim Mohammad Suliman je 25letý muž z oblasti Dárfúr v Súdánu, kterému byla nedávno diagnostikována těžká revmatická náklonnost aortálních a mitrálních chlopní. Trpěl dušností, bolestí na hrudi a únavou. Jeho rodina si nemohla dovolit platit operaci, protože celková cena je 4 000 USD. Přes pomoc ze státního pojištění a přátel mu stále chybělo 1 500 USD. Jsme velmi rádi, že se správní rada naší nadace dohodla na poskytnutí darů na podporu této naléhavé operace, která se bude konat dnes v nemocnici Alshaab v Chartúmu v Súdánu. Přejeme mu vše nejlepší a budeme vás informovat o jeho výsledku.

 

Abdelazimova operace srdce byla úspěšná, jsme za to velmi šťastní. Děkuji za vaší podporu. Každý život je důležitý ❤️

09. 08. 2019

Již třetím mladým kardiologem, kterého naše nadace podpořila v cestě za vzděláním je MUDr. Tereza Havlenová z pražského IKEM, která nyní absolvuje měsíční stáž v Londýnské St Thomas' Hospital. Toto jsou její první dojmy ze stáže:

 

V pondělí 15.7.2019 začala moje měsíční stáž na Oddělení srdečního selhání a kardiomyopatií v St´ Thomas Hospital v Londýně. První týden se podle očekávání nesl převážně ve znamení řešení organizačních a administrativních záležitostí, po jejichž úspěšném zvládnutí ale stále zbývalo dostatek času na seznámení se s chodem kliniky a návštěvu jednotlivých pracovišť. Velkou pomocí mi po všech stránkách byla a je MUDr. Anna Chaloupka, Ph.D. z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která v současné době působí v St´ Thomas Hospital jako Clinical Fellow, a která mi bude mentorkou po celou dobu mé stáže. St´ Thomas Hospital je jednou z předních britských nemocnic s více než 800-letou historií, lokalizovaná na břehu Temže přímo naproti budovám Parlamentu a nedaleko ruského kola London Eye, takže už každodenní cesta do práce je pro cizince neobvyklým zážitkem. Zdejší Kardiologická klinika poskytuje vysoce specializovanou péči pacientům s nejširším spektrem diagnóz vč. vrozených srdečních vad a hereditárních onemocnění. V 1. týdnu stáže jsem měla možnost navštívit standardní oddělení i jednotku intenzivní péče, katetrizační sál, specializovanou ambulanci pro pacienty s kardiomyopatiemi, pracoviště magnetické rezonance a zúčastnila jsem se i multioborového semináře, na němž jsou pravidelně diskutováni nejkomplikovanější pacienti. V následujících týdnech bych se chtěla podrobněji zaměřit na problematiku kardiomyopatií.

28. 06. 2019

Dalším studentem medicíny, který absolvoval školící program v rámci naší platformy Czech Heart Academy byla Jana Slesarenko (pod vedením MUDr. Evy Borišincové Evina Bore). Gratulujeme! A děkujeme také IKEM za spolupráci na projektu. 

24. 06. 2019

Mise do Botswany končí, během pěti dní naši lékaři v okolí města Maun echokardiograficky vyšetřili necelých 700 lidí, z toho 340 dětí. Celá mise byla organizována ve spolupráci s místními lékaři z hlavního města Gaborone a jednalo se o historicky první screening revmatické choroby srdeční v této zemi. Nalezli jsme celkem sedm patologických nálezů. O všechny bylo následně postaráno, ať již v podobě naplánovaných klinických kontrol, či ve dvou případech načasování brzkých operací. Nikdo z vyšetřených o svém onemocnění předtím nevěděl. Děkujeme všem za podporu!

 

21. 06. 2019

Žena na fotce je Kapenawarwe, 20letá matka z města Maun v Botswaně. Byla ji diagnostikována těžká postrevmatická mitrální regurgitace společně s dilatací levé síně. Nebyla si vědoma, že má jakýkoli problém se srdcem. To je další příklad, jak důležité naše mise jsou ❤️ Kdyby nebyla vyšetřena, její 1,5leté dítě by muselo vyrůst bez matky. Držíme palce s následnou léčbou.

16. 06. 2019

Dnes náš tým pokračoval ve svém screeningu v severní části Botswany. Celkem bylo v místních školách vyšetřeno 80 dětí, hledali jsme revmatickou či vrozenou srdeční vadu. Vděčnost, úsměv a štěstí dětí jsou prostě nakažlivé ❤️

14. 06. 2019

Náš první den jsme vyšetřili téměř 100 dětí ze základní školy Moremi v Maunu v Botswaně. Bylo to pěkné překvapení, když jsme zjistili pouze dva případy pravděpodobného revmatického onemocnění srdce. Nebylo zjištěno žádné vrozené srdeční onemocnění. Zítra budeme pokračovat s dalšími dvěma školami ❤️

10. 04. 2019

Jako možná vůbec první zdravotnický subjekt v historie naší země, jsme zorganizovali a pomohli zaplatit zahraniční stáž pro dvě zdravotní sestry. Po svém návratu z Londýna nám jedna z nich, Marika Spiskova z FN USA v Brně, popsala své zážitky a pocity.

 

Díky nadačnímu fondu České srdce jsem měla možnost strávit dva březnové týdny ve špičkové Royal Brompton Hospital. Tato nemocnice v srdci Londýna se zaměřuje na vysoce specializovanou kardiologii a kardiochirurgii v kombinaci s plicním onemocním a představuje též jedno z pěti ECMO center v UK, které pokrývá celý jižní cíp Anglie. S kolegyní jsme měly možnost stát se na chvíli součástí týmu, který je zde opravdu multidisciplinární. Z pohledu sestry intenzivní péče v ČR mohu říct, že největší rozdíl mezi prací ve své domovské nemocnici (FN USA Brno a FN Brno) jsem neviděla ani tak v samotné "bed side" práci NLZP, ale spíš v systému péče, jeho strukturalizaci a orientací na samotného pacienta a jeho rodinu, kteří jsou skutečnym centrem a smyslem naší práce. Dostatek personálu a jeho vysoká profesionalita je zde samozřejmostí, která ale při hlubším pohledu stojí na práci dalších specializovaných sester a edukátorů, zaměřujících se na nábor, zaškolení, udržení a další vzdělávání nově najatých pracovníků. Motivací pomyslné práce na sobě je zde i možnost užší profilace a postupu v oblasti, která danou sestru zajímá. Jsem velice vděčná za šanci nabrat novou energii a inspiraci pro svoji další práci a vzdelávání.

18. 03. 2019

Jedním z hlavních pilířů naší činnosti, je podpora vzdělávání mladých kardiologů. Proto jsme podpořili MUDr. Evu Polákovou (Ewa Polak) z Fakultní nemocnice v Motole v absolvování měsíční klinické stáže v jednom z nejlepších kardiologkých pracovišť Evropy, v Royal Brompton Hospital v Londýně. Toto nám dnes napsala: 

 

"Díky Nadačnímu fondu České srdce jsem měla možnost vycestovat na měsíční stáž na jednotce intenzivní péče pro dospělé (AICU) v Royal Brompton Hospital v Londýně. Tato nemocnice se zaměřuje na onemocnění srdce a plic a je jedním z 5 britských ECMO center. Ve Velké Británii je péče o pacienty s ECMO centralizována. ECMO tým vyjíždí do spádových nemocnic, na místě zavádí ECMO a následně pacienta převáží do centra. Včera jsem měla poprvé možnost zúčastnit se výjezdu (retrieval). Do londýnského centra byla referována 54letá pacientka pro respirační selhání 2. typu a acidózu (pCO2 14, pH 7.0). Tým ve složení lékař AICU, sestra, perfuziolog, řidič a já vyrazil na 2,5hodinovou cestu sanitkou z centra Londýna do Wales. Po příjezdu lékař vyšetřil pacientku a pohovořil s příbuznými. Mezitím byla pacientka převezena na chirurgický sál. Následně během necelých 30 minut bylo zavedeno VV ECMO a pacientka byla transportována do Londýna. Kromě péče o ECMO pacienty (v současné době 4 VV a 2 VA, v době chřipkové epidemie zvládli i 14 současně) se zdejší AICU věnuje péči o pacienty po kardiálních a plicních operacích. Jsem velmi vděčná, že mo bylo umožněno získat tyto cenné zkušenosti." 

05. 03. 2019

Ano, to, co děláme, má smysl! Další mladý člověk bude mít díky naší misi možnost žít normální život. Jen dva týdny po zjištění významné porevmatické stenózy mitrální chlopně, podstoupila 30-letá Tanahi Nepali, balónkovou plastiku této chlopně ve městě Bharatpur.

01. 03. 2019

Díky Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation měla MUDr. Tereza Schimerová možnost vycestovat a zúčastnit se 1-měsíční stáže v jednom z nejlepších kardiocenter v Evropě, v německém Lipsku. "Jsem přesvědčená, že stáž v Lipsku mě nenaučila jen pár diagnóz navíc. Dala mi jedinečnou příležitost vidět svoji práci z jiného úhlu pohledu. Pozorovat práci kolegů lékařů a inspirovat se v jejich přístupu k dané problematice i k pacientům, na což v běžném pracovním procesu člověk většinou nemá ani čas, ani kapacitu. Zastavit se na chvíli v každodenním nastoleném režimu a uvědomit si, co má vlastně na své práci rád. V neposlední řadě také získat nový impuls k dalšímu studiu a rozšiřování obzorů. A za tuto možnost Nadačnímu fondu České srdce moc děkuji," říká Tereza a my ji děkujeme za hezká slova. 

14. 02. 2019

Mise do Nepálu je za námi. Celkem jsme vyšetřili přes 1200 lidí, z toho více než polovinu dětí. Odhalili jsme 14 srdečních vad, které budeme nadále sledovat. Jsme připraveni finančně podpořit léčbu všech dětí a náklady spojené s dopravou k výkonu a medikací. A už v průběhu mise jsme zajistili operaci malé Sunity. Těší se pevnému zdraví. Nic z toho by nebylo možné bez vaší podpory. Za to děkujeme. A doufáme, že nás opět podpoříte na druhém ročníku Proběhni.se. Malá rekapitulace:

 

Jugedi - 150 vyšetřených = 7 odhalených případů (to je ohromné číslo, je to výrazně více než by při podobném vzorku bylo v ČR): 2 mitrální stenózy, 2 mitrální regurgitace, 1 aortální regurgitace, 1 defekt septa síní, 1 těžká disfunkce komory při diletační kardiomyopatii.

Dhodeni - 172 lidí dohromady na echo = 100 dospělých a rychlý screening 72 dětí z místní školy. Bez nálezu.

Madi Village - 257 vyšetřených lidí - objeven jeden případ. Starší můž, který bude muset na operaci.

Scheer Sharada - přibližně 700 dětí z místní školy. Na echo se posílaly jen podezřelé nálezy. 115 vyšetřených - odhaleny 3 závažné srdeční vady.

Mulabari - vyšetřeno přes 500 lidí, ale na echo se dostaly hlavně děti. Nakonec 150. Dva případy - defekty septa síní. A na závěr ještě významná mitrální stenóza u mladé ženy.

 

Všechny případy nadále řešíme a budeme informovat o vývoji. Děkujeme za podporu a zůstaňte s námi. Pomáhat má smysl!

31. 01. 2019

Dnes máme radost a slavíme. Třináctiletá Sunita, kterou jsme vyšetřovali hned první den nepálské mise ve vesnici Jugedi, podstoupila PTMC (perkutánní transluminální mitrální komisurotomie). Vše proběhlo bez komplikací. Okamžitě byl patrný pozitivní výsledek a malá Sunita se usmála. Přejeme ji pevné zdraví!

16. 11. 2018

V rámci mise v Súdánu Nadační fond České srdce finančně podpořil operaci šestiměsíční Fatimy. Naši lékaři Michal Pazdernik a Radoslav Maxian budou u operace přítomni. Celý výkon stojí dva tisíce dolarů. Rodiče malé holčičky by si zákrok nemohli dovolit. Dnes jsme malou potkali a dali jí dárek od našich fanoušků z České republiky - obřího plyšáka, který jí snad dodá kuráž. Zítra Fatimě spravíme srdíčko, aby mohla žít dlouhý a spokojený život. Operace 6-ti měsíční Fátimy proběhla úspěšně, bez komplikací. Malá byla statečná a my jsme rádi, že jsme jí mohli pomoci k tomu, aby její dětství nebylo ovlivněno srdeční vadou. Přejeme jí pevné zdraví!

14. 11. 2018

Lékaři Nadačního fondu České srdce Michal Pazdernik z IKEM v Praze a Radoslav Maxian z VÚSCH v Košicích navštívili základní školu kousek od Chartúmu. Cílem je zdarma vyšetřit místní žáky. Téměř sto dětí, které by normálně neměli možnost takovéto vyšetření podstoupit. Program nadačního fondu jim to ale umožní.

16. 08. 2018

Nihad Mamo a Hanaa Mamount Osman dorazily do České republiky a dnes zahájili svou měsíční stáž na pražském IKEM :-) První týden bude věnován kardiologii pod vedením dr. Michala Pazderníka. Vítejte Nihad a Hana

01. 08. 2018

Teshome Alene a Su'ad Mohammed zahájili svůj třetí týden stáže ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Po týdenních stážích na chirurgickém a gynekologickém oddělení získavají tento týden klinické zkušenosti z oblasti radiologie a nukleární medicíny. Hodně štěstí a užijte si svůj pobyt v České republice Teshome a Suad

10. 06. 2018

Naším cílem je rozvíjet českou kardiologii, proto jsme se rozhodli založit program Czech Heart Academy. Dnes pod vedením MUDr. Martin Bláha dokončila náš kardiologický kurz na IKEM studentka medicíny z 2. lékařská fakulta UKBarbora Chabova. Gratulujeme k získání certifikátu !

29. 05. 2018

Právě jsme zaplatili 53 549 Kč za letenky našich lékařů do Jihoafrické republiky, kteří se od 13 do 28.července 2018 v oblasti Mpumalanga zúčastní echokardiografické vyšetřovací mise. Tereza Mikusova, Maria Holicka a Jan Naar vytvoří Českou větev mezinárodního týmu vedeného dr. Julia Grapsa, který bude mít za cíl nalézt skryté srdeční vady u chudých dětí v odlehlých oblastech JAR. Časné rozpoznání srdečních onemocnění zvýší pravděpodobnost jejich úspěšné léčby a vidíme v něm velký smysl, proto jsme se rozhodli tuto misi finančně podpořit.

30. 04. 2018

SKVĚLÁ ZPRÁVA !!!! Díky společnosti Cardion (http://www.cardion.cz/) a našemu příteli dr. Kaushal Tiwari byl před dvěma dny úspěšně operován pacient v Nepálu. Díky skvělé spolupráci jsme zachránili jeden mladý lidský život. 


Každý lidský život se počítá


Náš pacient je 21letý chlapec z velmi odlehlé oblasti Nepálu zvané Bajhang. Studuje ve městě Bharatpur (místo, kde pracuje dr. Kaushal Tiwari). Nedávno začal mít při pravidelných aktivitách nepravidelný dech. Byla diagnostikována těžká kombinovaná postreumatická afektiva mitrální chlopně. Tento mladý pán pochází z velmi chudé rodiny. Jeho otec je farmář a má další tři sourozence. Nemohli si dovolit náklady na léčbu. Vzhledem k podpoře Nadačního fondu České srdce a společnosti Cardion byla provedena jeho operace a nemusel platit náklady na léčbu.

24. 04. 2018

904 + 200 + 450 200 = ÚSPĚCH 

904 běžců, více než 200 účastníků preventivně vyšetřených na kardiovaskulární rizika a 450 200 CZK na další podporů programů Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation. Úžasný úspěch Proběhni.se. Děkujeme za podporu

15. 02. 2018

Desáté zachráněné dítě!

 

Jsme moc rádi, že se díky naší pomoci podařilo katetrizačně odoperovat celkově desáté dítě s vrozenou srdeční vadou (perzistující ductus arteriousus) v Súdánském Khartoumu ! Jednalo se o 19 měsíčního chlapečka Abbas Abdurahem, který měl opakované respirační infekce při počínajícím srdečním selhání. Katetrizační set, který stál přibližně 20 tisíc korun by si rodina z chudé venkovské oblasti nemohla nikdy dovolit. Toto má smysl.

10. 11. 2017

Třetí mise v historii naší nadace je u konce, celkem jsme prohlédli 951 lidí za 5 dní !!! Byl zkoumán BMI, krevní tlak, glykémie a srdeční funkce pomocí echardiografie. Díky všem členům týmu. Byl to nezapomenutelný čas.

27. 07. 2017

Dva nadaní studenti medicíny z Bahir Dar University, Bahir Dar, Ethiopia zrovna absolvují stáž na oddělení kardiochirurgie ve Fakultní Nemocnice Hradec Králové. Dawit Muche Tavabe (23) a Addis Tadesse Tedla (25) z Etiopie přímo na operačním sále.

10. 07. 2017

Je nám obrovskou radostí vám oznámit, že spektrum pomoci Nadační fond Africké srdce ve vzdělávání afrických studentů medicíny se dále rozrůstá. Dva nadaní studenti medicíny z Bahir Dar University, Bahir Dar, Ethiopia, i díky naší pomoci, dnes přiletěli do ČR a absolvují 6-týdenní stáž ve Fakultní nemocnice Hradec Králové. V této aktivitě vidíme velký potenciál, věříme že tato přímá podpora vzdělanosti bude v budoucnu přinášet velký užitek.

20. 06. 2017

Roaa Alrofaay Hagar a Esraa H. Hussien patří mezi najnadanější studentky medicíny z Alzaiem Alazhari University v Sudánském Khartoumu. Budou prvními dvěmi ženskými studentkami v našem programu, na pražský IKEM přijedou na měsíční stáž v srpnu tohoto roku. Právě obdrželi zvací dopis

06. 06. 2017

Ghana zůstává v našich srdcích. Přes 300 pacientů jsme ošetřili v rámci bezplatného screeningového programu v 5 vesnících a městech. 

17. 04. 2017

Mezi usměvavými dětmi v chudé vesnici Dutch Komenda chvíli po vyšetřování srdce. Úžasný zážitek společně s Less Privileged Ghana Foundation v krásné zemi Ghaně.

11. 04. 2017

Právě jsme se sešli s doktorkou Yao, úžasnou ženou a jednou ze tří dětských kardiologů v celé Ghaně. Všichni pacienti u kterých během našeho vyšetřování nalezneme nějaký srdeční problém budou referováni do místniho Cardiothoracic centra v hlavním městě Accře

29. 03. 2017

Další člověk v Súdánu má šanci na normální život. Dvacetiletý Mona Abdulrahman Sabil z oblasti Severní Kordofan na západě Súdánu by bez naší pomoci neměl šanci na plnohodnotný život. Teď má zdravé srdce. První dospělý pacient podpořený Africkým srdcem. Díky za spolupráci nemocnici Ahmed Gasim Hospital

23. 03. 2017

Do Ghany nepřivážíme jen lékařský tým, vyšetření zdarma a zdravotnickou pomoc. Bereme s sebou také radost pro ty nejmenší. Hračky, které léčí jinak: dětským úsměvem. Děkujeme za ně

03. 03. 2017

Dobrých zpráv není nikdy dost. Dnes přišla jedna super ze Súdánu. Další dítě má díky podpoře Nadačního fondu Africké srdce naději na bezproblémové dětství. Její jméno je Tanzeal Hatem a má 3 roky. Hodně štěstí a zdraví 

27. 02. 2017

Díky vašim darům jsme zaplatili katetrizační operaci prvnímu dítěti v letošním roce. Pětiletá Aya Yousif ze severního Darfúru se těší dobrému zdraví. Zákrok proběhl bez komplikací. 20 tisíc Kč, což je cena jednoho katetrizačního setu, umožnilo malé Aye normální dětství a život bez omezení. Děkujeme za podporu 

20. 02. 2017

Život je jedna velká skládanka a stáž na IKEM v Praze může být její důležitá část. Studenti Mohammed Magzoub a Mustafa M ELhassan o tom už ví své. První týden mají úspěšně za sebou a začínají druhý. 

02. 02. 2017

Naše dubnová zdravotnická mise do Ghany by se nemohla uskutečnit bez pomoci nadace Less Privileged Ghana Foundation, organizace pomáhající těm, kteří neměli ve svém životě tolik štěstí. Děkujeme jejímu zakladateli David Ekow Duron, za veškerou pomoc s organizací. A těšíme se na společnou cestu

1

15. 11. 2016

Další dobrá zpráva. Malá Shahd Abadie, šestnácti měsíční holčička vážící 8,5 kg, je dalším dítětem, kterému se dostalo pomoci Nadačního fondu Africké srdce. Z důvodu vrozené srdeční vady měla velké problémy s dýcháním. Ty jsou nyní minulostí a holčičce se daří skvěle. 

13. 10. 2016

Dnes jsme provedli katetrizačních operace dvou malých dětí v nemocnici Mawada v Chartúmu. Jedno roční Muataz a tří letý Munsin. Obě děti měli vrozenou srdeční vadou (persistující ductus ateriosus), po výkonu jsou v dobrém stavu. 

12. 10. 2016

Navštívili jsme Univerzitu Alzaiem Alazhari v Sudánském Khartoumu, kde jsme se setkali se studenty a odpovídali na jejich otázky ohledně stáží v českých nemocnicích. Poté probíhalo výběrové řízení, ve kterém jsme osobně mohli s každým se zájemců setkat. Další 2 studenti přijedou na měsíční stáž do pražského IKEM v lednu 2017.

06. 10. 2016

Dalších přibližně 100 pacientů bylo vyšetřeno v Nepálském městě Hetauda. Všichni pacienti, u kterých byla nalezena nějaká patologie na ultrazvukovém vyšetření srdce, byli o své nemoci informováni, byla naplánována kontrola či nabídnuty vhodné možnosti léčby

04. 10. 2016

Nepal, Birgunj. 37 stupňů Celsia, 93% vlhkost vzduchu. Nejchudší oblast Nepálu dnes přivítala lékaře Afrického srdce a nepálské kolegy. Lidé bez možností získat kvalitní zdravotní péči měli možnost bezplatného vyšetření krve a srdce. Odhalili jsme téměř 20 závažných komplikací a zajistili následné ošetření. Jsme rádi, že můžeme být tam, kde naší pomoc opravdu potřebují.

02. 10. 2016

Kalaiya, Nepal. Přes 400 pacientů všech generací dorazilo na vyšetření srdce. Naši lékaři odhalili řadu srdečních problémů a nabídli odpovídající pomoc.  

30. 09. 2016

Sedmiletý súdánský chlapec Adam Abdulrasol s vrozenou srdeční vadou se stal třetím odoperovaným dítětem v rámci programu podpory Nadačního fondu Africké srdce. Jsme rádi, protože se po katetrizačnímu výkonu těší dobrému zdraví i náladě.

16. 09. 2016

Po úspěšné misi v Sudánu, kde jsme vyšetřili 1122 dětí, jsme byli osloveni z Nepálu. Naším primárním cílem je Afrika, ale pomoc nedávným zemětřesením postižené oblasti Nepálu Chitwan / Bharatpur jsme nemohli odmítnout. Tým vyrazí na misi za své vlastní peníze a ve své dovolené v tomto složení - Michal Pazderník a Tomáš Kaplan - doplněný o lékařky Shahnu Suhail a Denisu Jahnlovou. Během týdenní mise budeme vyšetřovat dospělé i děti s cílem diagnostiky revmatické choroby srdeční a vrozených srdečních vad.

15. 09. 2016

Dvouleté holčičce Kaltom Abakar, která trpěla srdečními komplikacemi, se po katetrizační operaci financované Nadačním fondem Africké srdce daří dobře. Na fotografii se svou matkou - omluvte prosím zhoršenou kvalitu snímku. Přejeme malé Kaltom hodně zdraví! A budeme její stav i nadále sledovat.

12. 09. 2016

Další súdánské dítě se může díky finanční pomoci Nadačního fondu Afrického srdce těšit na normální dětství. Dvouletá holčička Kaltom Abakar pocházející z chudé súdánské provincie Kassala na východě země dlouhodobě trpěla opakovanými infekcemi horních cest dýchacích a srdečními komplikacemi. Ty se podařilo katerizační operací odstranit. Přejeme malé Kaltom hodně zdraví!

08. 09. 2016

Další dny při studiu - tentokrát na oddělení Experimentální medicíny IKEM, kde studenti strávili 2 týdny.

04. 09. 2016

Studenti v průběhu druhého týdne studijního pobytu asistovali na Kardiochirurgii pod vedením MUDr. Petera Iváka. Vedou si prozatím skvěle.

17. 08. 2016

Studijní program v České republice pro africké studenty medicíny má první dva súdánské účastníky. V průběhu měsíce budou školeni na vybraných klinikách pražského IKEMu. První část absolvují pod dozorem MUDr. Michala Pazderníka na klinice kardiologie.

01. 07. 2016

První dva Súdánští studenti medicíny přijedou na měsíční stáž na pražský IKEM v polovině srpna 2016. Oba patří mezi nejnadanější studenty Lékařské fakulty v Súdánském Khartoumu. Během svého pobytu na IKEM se budou dva týdny věnovat práci v laboratoři na některém z již existujících projektů. Toto by jim mělo mimo jiné pomoci s jejich první vědeckou publikací. Třetí týden praxe se budou vzdělávat na Oddělení kliniky kardiologie IKEM pod vedením MUDr. Michala Pazderníka. A závěrečný týden budou moci strávit dle svého uvážení a preferencí na kterémkoliv oddělení IKEM (Oddělení nefrologie, diabetologie či kardiochirurgie). Díky řediteli IKEM, MUDr. Aleši Hermanovi, PhD., budou moci studenti po celou dobu jejich pobytu zdarma bydlet na nemocniční ubytovně.

24. 06. 2016

Díky naší podpoře se podařilo zachránit první Sudánské dítě. Africké srdce se postaralo o zakoupení katetrizačních pomůcek k perkutánímu uzavření vrozené srdeční vady - otevřené Botallovy tepenné dučeje. Zakoupení těchto pomůcek přes firmu Occlutech, která je v Německu vyrábí, přišlo na necelých 19 tisíc korun. Jednalo se o tříletou holčičku jménem Riham Ridwan Adam, která kvůli této srdeční vadě neprospívala a vážila pouze 9 kilogramů. Dívenka pochází z oblasti Darfúr v západní části Sudánu a k provedení výkonu musela přicestovat za našim místním dětským intervenčním kardiologem dr. Basitem do hlavního města Khartoumu 1030 km. Na fotkách najdete holčičku před výkonem a dva dny po výkonu, kdy byla v pořádku propuštěna domů. V následujících měsících Vám přineseme další informace jak se Riham daří, včetně fotografií.

iconNadační fond České srdce / Czech Heart Foundation
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny / Institute for Clinical and Experimental Medicine
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha
icon+420 770 171 111
iconinfo@nfceskesrdce.cz
iconwww.nfceskesrdce.cz
iconFacebook