loading

Poslání nadace

Patříte k těm, kteří dokáží pomoci lidem v nouzi? My to považujeme za naše poslání,

Vrozené srdeční vady jsou častou genetickou poruchou, která značně ovlivňuje kvalitu života. Jen v České republice se ročně narodí asi 500 dětí se srdeční vadou. České zdravotnictví si naštěstí s těmito komplikacemi dokáže účinně poradit. Jsou však oblasti na světě, kde je výskyt podobných komplikací mnohonásobně vyšší a účinná pomoc neexistuje. 
Nadační fond České srdce chce právě do těchto míst přinést efektivní podporu a dlouhodobě pomáhat dětem se srdečními problémy, zajistit jim normální vývoj a rozvoj od narození až do dospělosti. České srdce pro nás znamená dobré srdce českých lékařů a mediků a všech těch, kterým není lhostejný osud lidí, kteří bez naší pomoci nemohou prožít život, jaký by si představovali. 
České srdce úzce spolupracuje s předními českými kapacitami v oboru kardiologie – prof. MUDr. Josefem Kautznerem, CSc., FESC a prof. MUDr. Milošem Táborským, Ph.D., FESC, MBA – a sleduje 4 hlavní cíle:

  • Efektivní pomoc ve vytipovaných lokalitách v Africe a Asii - zdravotnické mise českých lékařů a přímá pomoc v rozvojových zemích.
  • Pracovní stáže pro české lékaře a zdravotní sestry.
  • Studijní programy v České republice pro africké studenty medicíny.
  • Edukační činnost v České republice a organizace akcí pro veřejnost s cílem zvýšit povědomí o dané problematice.

 

Cílem nadace je předávat znalosti v oblasti kardiologie, ve které čeští odborníci patří k absolutní světové špičce, tam, kde podobné znalosti prozatím chybí. Transparentně podporovat rozvoj vzdělanosti lékařů a účinně pomáhat vybraným dětským pacientům s vrozenými srdečními vadami, které by bez naší pomoci nepřežili do dospělosti. Pomáhejte s námi!
Zapojte se do programu Nadačního fondu České srdce – přispějte na africké a asijské děti s vrozenou srdeční vadou a studijní programy pro lékaře a mediky. Investované prostředky putují na nákup lékařského materiálu a speciálních kardiologických pomůcek, které budou pomáhat v místech ze zvýšeným výskytem vrozených srdečních problémů u dětí. Finančním darem přispějete k záchraně dětského života.

iconNadační fond České srdce / Czech Heart Foundation
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny / Institute for Clinical and Experimental Medicine
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha
icon+420 770 171 111
iconinfo@nfceskesrdce.cz
iconwww.nfceskesrdce.cz
iconFacebook