loading

Tiskové zprávy

Súdánští studenti medicíny se v IKEM učí léčit srdce

Program studijních pobytů pro africké studenty startuje pilotním projektem v IKEM, kam by měli přiletět vždy dvakrát ročně dva nejlepší studenti ročníku. „První dva týdny své stáže se dvaadvacetiletí studenti Lékařské fakulty súdánského Khartoumu budou věnovat práci v laboratoři na některém z již existujících projektů Centra experimentální medicíny IKEM. To by jim mělo mimo jiné pomoci s jejich první vědeckou publikací, kterou v rámci studia musí vypracovat. Třetí týden praxe se přesunou na Kliniku kardiologie IKEM a závěrečný týden si budou moci vybrat dle svého uvážení a preferencí, která oblast medicíny je nejvíce zajímá – zda nefrologie, diabetologie či kardiochirurgie. Díky vstřícnosti vedení IKEM mohou současně studenti po celou dobu pobytu bydlet zdarma na nemocniční ubytovně,” vysvětluje MUDr. Michal Pazderník z Kliniky kardiologie IKEM, který je zároveň jedním ze zakladatelů Nadačního fondu Africké srdce.

Nadační fond Africké srdce vznikl přímou iniciativou lékařů pražského Institutu klinické a experimentální medicíny – prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., FESC, přednosty Kliniky kardiologie a MUDr. Michala Pazderníka, lékaře kliniky a předsedy pracovní skupiny Kardio 35 při České kardiologické společnosti (ČKS). Současně získal podporu prof. MUDr. Miloše Táborského, Ph.D., FESC, MBA, předsedy ČKS či kardiologa MUDr. Romana Gebauera z dětské kliniky Kardiocentra v německém Lipsku. „Posláním lékařů – a zdravotníků všeobecně – je pomáhat lidem v nouzi. Našim cílem je pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba – aktuálně pouštnímu Súdánu, kde spolupracujeme s místními odborníky, a pomáháme v efektivní léčbě vrozených srdečních vad u dětských pacientů. Naši lékaři již mají za sebou úspěšnou misi v Súdánu, kde echokardiograficky vyšetřili 1122 dětí na základních školách. Ale chceme pomáhat i dále. Už jsme byli osloveni kolegy z Nepálu, jestli bychom podobnou dobrovolnickou misi nemohli uspořádat i v jejich zemi. Dva mladí čeští kardiologové, kteří s Nadačním fondem Africké srdce úzce spolupracují, se rozhodli podat pomocnou ruku a během své dovolené a zcela za své vlastní náklady tam v říjnu 2016 odletí na týdenní misi a budou echokardiograficky vyšetřovat děti ve školách,” říká přednosta Kliniky kardiologie IKEM a člen správní rady Nadačního fondu Africké srdce prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

Vrozené srdeční vady, které lékaři odhalují na svých misích, jsou nejčastěji genetického původu, ale způsobovat je mohou i faktory vnějšího prostředí. „Jen v České republice se ročně narodí asi 500 dětí se srdeční vadou. Většinu vad lze dnes upravit operačním nebo katetrizačním výkonem. Jsou ovšem oblasti na světě, kde je výskyt podobných komplikací mnohonásobně vyšší a účinná pomoc neexistuje. Proto chce Nadační fond Africké srdce zajistit účinnou podporu a dlouhodobě pomáhat dětem se srdečními problémy tam, kde není zdravotnictví na takovém stupni rozvoje jako v České republice,” doplňuje MUDr. Michal Pazderník.

 

Zapojit se do programu Nadačního fondu Africké srdce můžete i Vy. Investované prostředky budou použity na nákup lékařského materiálu a speciálních kardiologických pomůcek, které poputují k africkým dětem. Současně bude z těchto zdrojů hrazeno i vzdělávání afrických zdravotníků, kteří díky němu budou schopni v budoucnu účinněji pomáhat nemocným.

<<< Zpět
iconNadační fond České srdce / Czech Heart Foundation
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny / Institute for Clinical and Experimental Medicine
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha
icon+420 770 171 111
iconinfo@nfceskesrdce.cz
iconwww.nfceskesrdce.cz
iconFacebook